Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Thiết bị thủy lực

» thiết bị hãng piusu Italia


Hệ thống kiểm soát cấp dầu tự động trong garage ô tô Piusi MCO 2.0
Hệ thống kiểm soát cấp dầu tự động trong garage ô tô Piusi MCO 2.0
Mã hàng : Model: Piusi MCO 2.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điện từ GPV 2.0
Van điện từ GPV 2.0
Mã hàng : Model:Van điện từ GPV 2.0
Giá : Liên hệ 0902253829
Van điện từ GPV N
Van điện từ GPV N
Mã hàng : Model:Van điện từ GPV N
Giá : Liên hệ 0902253829
Ống cao su cấp, cổ xoay
Ống cao su cấp, cổ xoay
Mã hàng : Model:Ống cao su cấp, cổ xoay
Giá : Liên hệ 0902253829
Khớp nối ống
Khớp nối ống
Mã hàng : Model:Khớp nối ống
Giá : Liên hệ 0902253829
Cổ nối thùng phuy
Cổ nối thùng phuy
Mã hàng : Model:Cổ nối thùng phuy
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy lọc dầu nhớt Depuroil M
Máy lọc dầu nhớt Depuroil M
Mã hàng : Model:00050300A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy lọc dầu Filtro Oil/Diesel
Máy lọc dầu Filtro Oil/Diesel
Mã hàng : Model:F00506010
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy lọc dầu Diesel Filtroll Diesel
Máy lọc dầu Diesel Filtroll Diesel
Mã hàng : Model:F00506000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hút dầu thải Vacu-Drainer 80
Máy hút dầu thải Vacu-Drainer 80
Mã hàng : Model:F00215A40
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hút dầu thải Vacu 80
Máy hút dầu thải Vacu 80
Mã hàng : Model:F00215A30
Giá : Liên hệ 0902253829
Bình chứa dầu thải Easy-Drainer 80
Bình chứa dầu thải Easy-Drainer 80
Mã hàng : Model:F00215A20
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hút dầu nhớt thải từ động cơ Cambiaolio
Máy hút dầu nhớt thải từ động cơ Cambiaolio
Mã hàng : Model:F0050000B
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hút dầu nhớt thải từ động cơ Vacubox
 Máy hút dầu nhớt thải từ động cơ Vacubox
Mã hàng : Model:F00500B00
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Open hose reel 3/8
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Open hose reel 3/8
Mã hàng : Model:HA4015380 0A
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Open hose reel 1/4
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Open hose reel 1/4
Mã hàng : Model:HA4015140 0A
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Closed hose reel 3/8
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Closed hose reel 3/8
Mã hàng : Model:HC4012380 0A
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1
Mã hàng : Model:HA60101000A
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 3/4"+15mt hose
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 3/4
Mã hàng : Model:HA60153400A
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6020120B
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6015120B
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6010120B
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Closed hose reel 3/8
Rulo cuốn ống dẫn mỡ Closed hose reel 3/8
Mã hàng : Model:HC4012380 0A
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1
Mã hàng : Model:HA60101000A
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 3/4"+15mt hose
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 3/4
Mã hàng : Model:HA60153400A
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2"+20mt hose
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:NF61003HA6020120B
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6015120B
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA6010120B
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Close hose reel 1/2” + 12mt hose
  Rulo cuốn ống dẫn dầu nhớt Close hose reel 1/2” + 12mt hose
Mã hàng : Model:HC60121200A
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu diesel 1” 15m
Rulo cuốn ống dẫn dầu diesel 1” 15m
Mã hàng : Model:F0075019B
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu diesel 1” 10m
Rulo cuốn ống dẫn dầu diesel 1” 10m
Mã hàng : Model:F0075003B
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn xăng và dầu diesel 3/4” 14m
Rulo cuốn ống dẫn xăng và dầu diesel 3/4” 14m
Mã hàng : Model:F0075010B
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn dầu diesel ¾” 10m
 Rulo cuốn ống dẫn dầu diesel ¾” 10m
Mã hàng : Model:F0075012B
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn khí A Open hose reel 3/8
Rulo cuốn ống dẫn khí A Open hose reel 3/8
Mã hàng : Model:HA20153800A
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn khí A Open hose reel 1/2
Rulo cuốn ống dẫn khí A Open hose reel 1/2
Mã hàng : Model:HA20151200A
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn khí Close reel 8x12 + 15mt
Rulo cuốn ống dẫn khí Close reel 8x12 + 15mt
Mã hàng : Model:HC20151200A
Giá : Liên hệ 0902253829
Rulo cuốn ống dẫn khí Close reel 10x14 + 12mt
  Rulo cuốn ống dẫn khí Close reel 10x14 + 12mt
Mã hàng : Model:HC20121400A
Giá : Liên hệ 0902253829
Cò cấp xăng dầu tự động A280
Cò cấp xăng dầu tự động A280
Mã hàng : Model:A280
Giá : Liên hệ 0902253829
Cò cấp xăng dầu tự động A120
Cò cấp xăng dầu tự động A120
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0902253829
Cò cấp xăng dầu tự động A80
Cò cấp xăng dầu tự động A80
Mã hàng : Model:HSM280-12.2 265
Giá : Liên hệ 0902253829
Cò cấp xăng dầu tự động A60
Cò cấp xăng dầu tự động A60
Mã hàng : Model:A60
Giá : Liên hệ 0902253829
Cò cấp xăng dầu định lượng K24
Cò cấp xăng dầu định lượng K24
Mã hàng : Model: K24
Giá : Liên hệ 0902253829
Cò cấp mỡ định lượng Piusi Greaster
Cò cấp mỡ định lượng Piusi Greaster
Mã hàng : Model:F0043100A
Giá : Liên hệ 0902253829
Cò cấp dầu định lượng Piusi K500 Preset
Cò cấp dầu định lượng Piusi K500 Preset
Mã hàng : Model:F0068720A
Giá : Liên hệ 0902253829
Cò cấp dầu định lượng Piusi Next/2
Cò cấp dầu định lượng Piusi Next/2
Mã hàng : Model:F00974010
Giá : Liên hệ 0902253829
Cò cấp dầu định lượng Piusi K400
Cò cấp dầu định lượng Piusi K400
Mã hàng : Model:F00984060
Giá : Liên hệ 0902253829
Cò cấp dầu định lượng Piusi K40
Cò cấp dầu định lượng Piusi K40
Mã hàng : Model:F00973030
Giá : Liên hệ 0902253829
Cò cấp dầu nhớt Pistol-One
Cò cấp dầu nhớt Pistol-One
Mã hàng : Model:F00640010
Giá : Liên hệ 0902253829
Cò cấp dầu nhớt Easy Oil
 Cò cấp dầu nhớt Easy Oil
Mã hàng : Model:F00966130
Giá : Liên hệ 0902253829
Phần mềm kiểm soát mức bồn cho bộ đo Ocio
Phần mềm kiểm soát mức bồn cho bộ đo Ocio
Mã hàng : Model:F00755S1A
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ đo mức bồn dầu Ocio
Bộ đo mức bồn dầu Ocio
Mã hàng : Model:F0075510D
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo dầu Piusi K900
Đồng hồ đo dầu Piusi K900
Mã hàng : Model:F0049900A
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo dầu Piusi K600/4
Đồng hồ đo dầu Piusi K600/4
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo dầu Piusi K600/3
Đồng hồ đo dầu Piusi K600/3
Mã hàng : Model:F00496A00
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo dầu Piusi Next/2
Đồng hồ đo dầu Piusi Next/2
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo dầu Piusi K400N
Đồng hồ đo dầu Piusi K400N
Mã hàng : Model:F00484000
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo dầu Piusi K200
Đồng hồ đo dầu Piusi K200
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo dầu Piusi K24
Đồng hồ đo dầu Piusi K24
Mã hàng : Model:F00408100
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo xăng dầu Piusi K24 ATEX
Đồng hồ đo xăng dầu Piusi K24 ATEX
Mã hàng : Model:F00408X00
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo dầu Piusi K700M
Đồng hồ đo dầu Piusi K700M
Mã hàng : Model:F00540040
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo dầu Piusi K44
Đồng hồ đo dầu Piusi K44
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo dầu Piusi K33
Đồng hồ đo dầu Piusi K33
Mã hàng : Model:000551000
Giá : Liên hệ 0902253829
Đồng hồ đo xăng dầu Piusi K33 ATEX
 Đồng hồ đo xăng dầu Piusi K33 ATEX
Mã hàng : Model:F0057001A
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm dầu quay tay Piusi 3201
Bơm dầu quay tay Piusi 3201
Mã hàng : Model:F0033201A
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm dầu quay tay Piusi 3200
Bơm dầu quay tay Piusi 3200
Mã hàng : Model:F0033200A
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm dầu quay tay Piusi 32500
Bơm dầu quay tay Piusi 32500
Mã hàng : Model:F00332500
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel khí nén MP190
Máy bơm dầu diesel khí nén MP190
Mã hàng : Model:F00208P40
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel khí nén MP180
Máy bơm dầu diesel khí nén MP180
Mã hàng : Model:F00208P30
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel khí nén MP140
Máy bơm dầu diesel khí nén MP140
Mã hàng : Model:F00208P20
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel khí nén MP130
Máy bơm dầu diesel khí nén MP130
Mã hàng : Model:F00208P00
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm mỡ khí nén P60:1 940
Máy bơm mỡ khí nén P60:1 940
Mã hàng : Model:F0021607A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm mỡ khí nén P60:1 730
Máy bơm mỡ khí nén P60:1 730
Mã hàng : Model:F0021606A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm mỡ khí nén P60:1 470
Máy bơm mỡ khí nén P60:1 470
Mã hàng : Model:F0021605A
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ bơm dầu nhớt khí nén P3.5 940 gắn đồng hồ
Bộ bơm dầu nhớt khí nén P3.5 940 gắn đồng hồ
Mã hàng : Model:P3.5 940
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt khí nén P5.5 940
Máy bơm dầu nhớt khí nén P5.5 940
Mã hàng : Model:F0021403A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt khí nén P3.5 940
Máy bơm dầu nhớt khí nén P3.5 940
Mã hàng : Model:F0021402A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt khí nén P5.5 ST
Máy bơm dầu nhớt khí nén P5.5 ST
Mã hàng : Model:F0021401A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt khí nén P3.5 ST
Máy bơm dầu nhớt khí nén P3.5 ST
Mã hàng : Model:F0021400A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 90 T 400V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 90 T 400V
Mã hàng : Model:000303000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 90 M 230V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 90 M 230V
Mã hàng : Model:F00303M00
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 70 T 400V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 70 T 400V
Mã hàng : Model:F0033190A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 70 M 230V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 70 M 230V
Mã hàng : Model:F0033490A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Visco Flowmat 350/2 230V
Máy bơm dầu nhớt Visco Flowmat 350/2 230V
Mã hàng : Model:F0030206D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Visco Flowmat 230/3 230V
Máy bơm dầu nhớt Visco Flowmat 230/3 230V
Mã hàng : Model:F0030204D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Visco Flowmat 200/2 230V
Máy bơm dầu nhớt Visco Flowmat 200/2 230V
Mã hàng : Model:F0030200D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 350/2 T 400V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 350/2 T 400V
Mã hàng : Model:F00304T1D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 350/2 T 400V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 350/2 T 400V
Mã hàng : Model:F00304T1D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 350/2 M 230V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 350/2 M 230V
Mã hàng : Model:F0030401D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 230/3 T 400V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 230/3 T 400V
Mã hàng : Model:F00304T4D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 230/3 M 230V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 230/3 M 230V
Mã hàng : Model:F0030430D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 200/2 T 400V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 200/2 T 400V
Mã hàng : Model:F0030405D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 200/2 M 230V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat 200/2 M 230V
Mã hàng : Model:F0030403D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat DC 120/1 24V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat DC 120/1 24V
Mã hàng : Model:F0031000A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat DC 120/1 12V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat DC 120/1 12V
Mã hàng : Model:F0030900A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat DC 60/2 24V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat DC 60/2 24V
Mã hàng : Model:F0031001A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat DC 60/2 12V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat DC 60/2 12V
Mã hàng : Model:F0030901A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat DC 60/1 24V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat DC 60/1 24V
Mã hàng : Model:F0031002A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Viscomat DC 60/1 12V
Máy bơm dầu nhớt Viscomat DC 60/1 12V
Mã hàng : Model:F0030902A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Garda 2 24V
Máy bơm dầu nhớt Garda 2 24V
Mã hàng : Model:NMT450003A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Garda 2 12V
Máy bơm dầu nhớt Garda 2 12V
Mã hàng : Model:NMT450002A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Garda 1 24V
Máy bơm dầu nhớt Garda 1 24V
Mã hàng : Model:NF61003NMT450001A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu nhớt Garda 1 12V
 Máy bơm dầu nhớt Garda 1 12V
Mã hàng : Model:NMT450000A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel E300 230V
Máy bơm dầu diesel E300 230V
Mã hàng : Model:F00321000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel ST200 230V
Máy bơm dầu diesel ST200 230V
Mã hàng : Model:F00315000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel E 120 T 400V
Máy bơm dầu diesel E 120 T 400V
Mã hàng : Model:000312000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel E 120 M 230V
Máy bơm dầu diesel E 120 M 230V
Mã hàng : Model:000326000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel E 80 T 400V
Máy bơm dầu diesel E 80 T 400V
Mã hàng : Model:000307001
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel E 80 M 230V
Máy bơm dầu diesel E 80 M 230V
Mã hàng : Model:000305000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Viscomat 90 T 400V
Máy bơm dầu diesel Viscomat 90 T 400V
Mã hàng : Model:000303000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Viscomat 90 M 230V
Máy bơm dầu diesel Viscomat 90 M 230V
Mã hàng : Model:F00303M00
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Viscomat 70 T 400V
Máy bơm dầu diesel Viscomat 70 T 400V
Mã hàng : Model:F0033190A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Viscomat 70 230V
 Máy bơm dầu diesel Viscomat 70 230V
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Panther 72 400V
Máy bơm dầu diesel Panther 72 400V
Mã hàng : Model:000735000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Panther 72 230V
Máy bơm dầu diesel Panther 72 230V
Mã hàng : Model:000732000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Panther 56 400V
Máy bơm dầu diesel Panther 56 400V
Mã hàng : Model:000733000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel Panther 56 230V
Máy bơm dầu diesel Panther 56 230V
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm xăng dầu diesel Panther 56 230V
 Máy bơm xăng dầu diesel Panther 56 230V
Mã hàng : Model:F00371000
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy bơm dầu diesel ST200 DC 24V
Máy bơm dầu diesel ST200 DC 24V
Mã hàng : Model:F00318000
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác