Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» THiết Bị Cơ Khí

» Thiết Bị Hồng Ký

» Máy Khoan Hồng Ký


Máy khoan Taro (Xuất khẩu đi Nhật)
Máy khoan Taro (Xuất khẩu đi Nhật)
Mã hàng : Model:HK-KT340
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan Taro tự động chuyên dụng (xuất khẩu)
Máy khoan Taro tự động chuyên dụng (xuất khẩu)
Mã hàng : Model:HK-KC12T
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m5 - 1HP côn 3 buly - tay phay
Máy khoan bàn 1m5 - 1HP côn 3 buly - tay phay
Mã hàng : Model:HK-KCP15
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m4 - 1/2HP côn 3 buly
Máy khoan bàn 1m4 - 1/2HP côn 3 buly
Mã hàng : Model:HK-KC14
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP côn 3 buly
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP côn 3 buly
Mã hàng : Model:HK-KT14
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP côn 3 buly
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP côn 3 buly
Mã hàng : Model:HK-KC12
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP thường 2 buly
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP thường 2 buly
Mã hàng : Model:HK-KT12
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m - 1/2HP côn 3 buly (MỚI)
Máy khoan bàn 1m - 1/2HP côn 3 buly (MỚI)
Mã hàng : Model:HK-KC10
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m - 1/2HP (có thùng xốp)
Máy khoan bàn 1m - 1/2HP (có thùng xốp)
Mã hàng : Model:HK-KT10
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 800mm côn 3 buly (Công nghệ Đức)
Máy khoan bàn 800mm côn 3 buly (Công nghệ  Đức)
Mã hàng : Model:KDC800
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 800mm (Công nghệ Đức)
Máy khoan bàn 800mm (Công nghệ Đức)
Mã hàng : Model:KD800
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 600mm (Công nghệ Đức)
Máy khoan bàn 600mm (Công nghệ Đức)
Mã hàng : Model:KD600
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác