Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» THiết Bị Cơ Khí

» Thiết Bị Hồng Ký


MÁY TIỆN CNC
MÁY TIỆN CNC
Mã hàng : Model:HK-TCNC800
Giá : Liên hệ 0902253829
HỘP SỐ GIẢM TỐC
HỘP SỐ GIẢM TỐC
Mã hàng : Model:BLT-GTD1P11
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 20HP - 3pha - 1450
Motor 20HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM2034VN
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 15HP - 3pha - 1450
Motor 15HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1534VN
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 10HP - 3pha - 1450
 Motor 10HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1034VN
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 7.5HP - 3pha - 1450
Motor 7.5HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM7.534VN
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 5HP - 3pha - 2800
Motor 5HP - 3pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM532
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 5HP - 3pha - 1450
Motor 5HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM534
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 3HP - 3pha - 2800
Motor 3HP - 3pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM332
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 3HP - 3pha - 1450
Motor 3HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM334
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 2HP - 3pha - 1450
Motor 2HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM234
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 1HP - 3pha - 2800
Motor 1HP - 3pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM132
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 1HP - 3pha - 1450
Motor 1HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM134
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 3HP - 1pha - 2800
 Motor 3HP - 1pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM312
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 3HP - 1pha - 1450
 Motor 3HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM314MDY
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 2HP - 1pha - 2800
 Motor 2HP - 1pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM212
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 2HP - 1pha - 1450
 Motor 2HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM214L
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 1.5HP - 1pha - 1450
 Motor 1.5HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1.514
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 1HP - 1pha - 2800
Motor 1HP - 1pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM112
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 1HP - 1pha - 1450
Motor 1HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM114D
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 1/2HP - 1pha - 1450
 Motor 1/2HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1/214D
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 4HP - 1pha - 1450
Motor 4HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM414MDY
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 3HP - 1pha - 1450
Motor 3HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM314MDY
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 2HP - 1pha - 1450
 Motor 2HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM214MDY
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 1.5HP - 1pha - 1450
Motor 1.5HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1.514MDY
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 1HP - 1pha - 1450
Motor 1HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1.114MDY
Giá : Liên hệ 0902253829
Motor 0.5HP - 1pha - 1450
Motor 0.5HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM0.514MDY
Giá : Liên hệ 0902253829
Mài bàn 2HP - 220V cốt dài
Mài bàn 2HP - 220V cốt dài
Mã hàng : Model:MB2HP
Giá : Liên hệ 0902253829
Mài bàn 1.5HP - 220V cốt dài
Mài bàn 1.5HP - 220V cốt dài
Mã hàng : Model:MB1.5HP
Giá : Liên hệ 0902253829
Mài bàn 1HP - 220V cốt dài
Mài bàn 1HP - 220V cốt dài
Mã hàng : Model:MB1HP
Giá : Liên hệ 0902253829
Mài bàn 1/2HP - 220V
Mài bàn 1/2HP - 220V
Mã hàng : Model:MB1/2HP
Giá : Liên hệ 0902253829
Mài bàn 2 đá 1.5HP - 380V - 200mm
Mài bàn 2 đá 1.5HP - 380V - 200mm
Mã hàng : Model:MB2D1.532-200
Giá : Liên hệ 0902253829
Mài bàn 2 đá 1.5HP - 220V - 200mm
Mài bàn 2 đá 1.5HP - 220V - 200mm
Mã hàng : Model:MB2D1.512-200
Giá : Liên hệ 0902253829
Mài bàn 2 đá 1HP - 380V - 200mm
Mài bàn 2 đá 1HP - 380V - 200mm
Mã hàng : Model:MB2D132-200
Giá : Liên hệ 0902253829
Mài bàn 2 đá 1HP - 220V - 200mm
Mài bàn 2 đá 1HP - 220V - 200mm
Mã hàng : Model:MB2D112-200
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy duỗi sắt 1.5HP - 220V
Máy duỗi sắt 1.5HP - 220V
Mã hàng : Model:HKDSM1.514
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy duỗi motor 1HP - 220V
Máy duỗi motor 1HP - 220V
Mã hàng : Model:HKDSM114
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy duỗi sắt không motor
Máy duỗi sắt không motor
Mã hàng : Model:HKDS
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt 5HP - 380V
Máy cắt 5HP - 380V
Mã hàng : Model:HKCF532
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt 3HP - 380V
Máy cắt 3HP - 380V
Mã hàng : Model:HKCF332
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt 3HP - 220V
Máy cắt 3HP - 220V
Mã hàng : Model:HKCF312
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt 2HP - 220V
Máy cắt 2HP - 220V
Mã hàng : Model:HKCF212
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt không motor
Máy cắt không motor
Mã hàng : Model:HKCF
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan Taro (Xuất khẩu đi Nhật)
Máy khoan Taro (Xuất khẩu đi Nhật)
Mã hàng : Model:HK-KT340
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan Taro tự động chuyên dụng (xuất khẩu)
Máy khoan Taro tự động chuyên dụng (xuất khẩu)
Mã hàng : Model:HK-KC12T
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m5 - 1HP côn 3 buly - tay phay
Máy khoan bàn 1m5 - 1HP côn 3 buly - tay phay
Mã hàng : Model:HK-KCP15
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m4 - 1/2HP côn 3 buly
Máy khoan bàn 1m4 - 1/2HP côn 3 buly
Mã hàng : Model:HK-KC14
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP côn 3 buly
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP côn 3 buly
Mã hàng : Model:HK-KT14
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP côn 3 buly
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP côn 3 buly
Mã hàng : Model:HK-KC12
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP thường 2 buly
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP thường 2 buly
Mã hàng : Model:HK-KT12
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m - 1/2HP côn 3 buly (MỚI)
Máy khoan bàn 1m - 1/2HP côn 3 buly (MỚI)
Mã hàng : Model:HK-KC10
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 1m - 1/2HP (có thùng xốp)
Máy khoan bàn 1m - 1/2HP (có thùng xốp)
Mã hàng : Model:HK-KT10
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 800mm côn 3 buly (Công nghệ Đức)
Máy khoan bàn 800mm côn 3 buly (Công nghệ  Đức)
Mã hàng : Model:KDC800
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 800mm (Công nghệ Đức)
Máy khoan bàn 800mm (Công nghệ Đức)
Mã hàng : Model:KD800
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy khoan bàn 600mm (Công nghệ Đức)
Máy khoan bàn 600mm (Công nghệ Đức)
Mã hàng : Model:KD600
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn bấm 15KVA
Máy hàn bấm 15KVA
Mã hàng : Model:HK-HB15KB
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn bấm 10KVA
Máy hàn bấm 10KVA
Mã hàng : Model:HK-HB10KB
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn bấm 4KVA
Máy hàn bấm 4KVA
Mã hàng : Model:HK-HB04KB
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 500 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 500 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H500D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 500 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 500 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H500N
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 400 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 400 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H400D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 400 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 400 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H400N
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 350 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 350 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H350D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 350 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 350 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H350N
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 300 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 300 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H300D2P-380V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 300 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 300 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H300N2P-380V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 300 Amper đồng (220V)
Máy hàn 300 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H300D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 300 Amper nhôm (220V)
Máy hàn 300 Amper nhôm (220V)
Mã hàng : Model:HK-H300N
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 250 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 250 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H250D2P-380V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 250 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 250 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H250N2P-380V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 250 Amper đồng (220V)
Máy hàn 250 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H250D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 250 Amper đồng (220V)
Máy hàn 250 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H250D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 250 Amper nhôm (220V)
Máy hàn 250 Amper nhôm (220V)
Mã hàng : Model:HK-H250N
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 200 Amper đồng (220V)
Máy hàn 200 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H200D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn 180 Amper đồng (220V)
 Máy hàn 180 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H180D
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn MIG Inverter 500 Ampe - 380V
Máy hàn MIG Inverter 500 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HKMIG500I-IGBT
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn MIG Inverter 350 Ampe - 380V
Máy hàn MIG Inverter 350 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HKMIG350I-IGBT
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn MIG Inverter 250 Ampe - 380V
Máy hàn MIG Inverter 250 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HKMIG250-INV
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn MIG Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn MIG Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HKMIG200Y-INV
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn que - Tig - Cắt plasma Inverter- 220V
Máy hàn que - Tig - Cắt plasma Inverter- 220V
Mã hàng : Model:HK416-220V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt Plasma Inverter 100 Ampe - 380V (Cắt dày 20mm)
Máy cắt Plasma Inverter 100 Ampe - 380V  (Cắt dày 20mm)
Mã hàng : Model:HK100IGBTPLA SMA-380V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt Plasma Inverter 70 Ampe - 220V (Cắt dày 17mm)
Máy cắt Plasma Inverter 70 Ampe - 220V  (Cắt dày 17mm)
Mã hàng : Model:HK70PLASMA-220V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt Plasma Inverter 70 Ampe - 380V (Cắt dày 17mm)
Máy cắt Plasma Inverter 70 Ampe - 380V  (Cắt dày 17mm)
Mã hàng : Model:HK70PLASMA-380V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy cắt Plasma Inverter 40 Ampe - 220V (Cắt dày 8mm)
Máy cắt Plasma Inverter 40 Ampe - 220V  (Cắt dày 8mm)
Mã hàng : Model:HK40PLASMA-220V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 380V (AC/DC)
Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 380V  (AC/DC)
Mã hàng : Model:HKTIG315ACDC-380V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn Tig + que Inverter 250 Ampe - 220V (AC/DC)
Máy hàn Tig + que Inverter 250 Ampe - 220V  (AC/DC)
Mã hàng : Model:HKTIG250ACDC-220V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V (AC/DC)
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V  (AC/DC)
Mã hàng : Model:HKTIG200ACDC-220V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HKTIG315I-380V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK250TIG220V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK250TIG220V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HKTIG200E
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HKTIG200-220V-PK
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn que Inverter 400 Ampe - 380V
Máy hàn que Inverter 400 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HK400I-3P380V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn que Inverter 315 Ampe - 380V
Máy hàn que Inverter 315 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HK315I-3P380V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn que Inverter 315 Ampe - 380V
Máy hàn que Inverter 315 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HK315-3P380V
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V /380V
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V /380V
Mã hàng : Model:HK250TP
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK250T
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK250E
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK200A
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK200E
Giá : Liên hệ 0902253829
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK200Z
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác