Hotline : 0902253829

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương Hiệu Niigata Seki của nhật bản


Đồng hồ đo độ dày thành ống
Đồng hồ đo độ dày thành ống
Mã hàng : Model: AO,BO
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo mặt phẳng kiểu I-BEAM
Thước đo mặt phẳng kiểu I-BEAM
Mã hàng : Model: I-BEAM
Giá : Liên hệ 0902253829
Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm trục
Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm trục
Mã hàng : Model:Niigata(SK)
Giá : Liên hệ 0902253829
Pin gauge/Trục chuẩn
Pin gauge/Trục chuẩn
Mã hàng : Model:SK)
Giá : Liên hệ 0902253829
Dưỡng hiệu chỉnh dụng cụ đo lỗ/Ring gauge, Master gauge
Dưỡng hiệu chỉnh dụng cụ đo lỗ/Ring gauge, Master gauge
Mã hàng : Model: Master gauge
Giá : Liên hệ 0902253829
Miếng chêm/feeler gauge
Miếng chêm/feeler gauge
Mã hàng : Model:feeler gauge
Giá : Liên hệ 0902253829
Bơm nước mini RDP-01 Niigata
Bơm nước mini RDP-01 Niigata
Mã hàng : Model:RDP-01
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ sét zezo trục z DTP-50M
Dụng cụ sét zezo trục z DTP-50M
Mã hàng : Model:DTP-50M
Giá : Liên hệ 0902253829
Dụng cụ sét zezo trục X, Y SR-10 Niigata
Dụng cụ sét zezo trục  X, Y SR-10 Niigata
Mã hàng : Model: SR-10
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lăn đường 1km RM-3MW Niigata
Thước lăn đường 1km RM-3MW Niigata
Mã hàng : Model:RM-3MW
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lăn đường 10km RM-4 Niigata
Thước lăn đường 10km RM-4 Niigata
Mã hàng : Model:RM-4
Giá : Liên hệ 0902253829
Kính lúp đội đầu 4 tròng HMG-4L Niigata
Kính lúp đội đầu 4 tròng HMG-4L Niigata
Mã hàng : Model:HMG-4L
Giá : Liên hệ 0902253829
Kính lúp để bàn No.1650 Niigata
Kính lúp để bàn No.1650 Niigata
Mã hàng : Model:No.1650
Giá : Liên hệ 0902253829
Kính lúp cầm tay có đèn LED LFL-15 Niigata
Kính lúp cầm tay có đèn LED LFL-15 Niigata
Mã hàng : Model:LFL-15
Giá : Liên hệ 0902253829
Kính lúp bỏ túi No.7070 Niigata
Kính lúp bỏ túi No.7070 Niigata
Mã hàng : Model: No.7070
Giá : Liên hệ 0902253829
Kính lúp cầm tay 90mm cán nhựa No.7515 Niigata
Kính lúp cầm tay 90mm cán nhựa  No.7515 Niigata
Mã hàng : Model:No.7515
Giá : Liên hệ 0902253829
Kính lúp cầm tay 75mm cán nhựa No.7507 Niigata
Kính lúp cầm tay 75mm cán nhựa No.7507 Niigata
Mã hàng : Model:No.7507
Giá : Liên hệ 0902253829
Nhíp đa năng hiển thị số 20cm GCC-200 Niigata
Nhíp đa năng hiển thị số 20cm GCC-200 Niigata
Mã hàng : Model:GCC-200
Giá : Liên hệ 0902253829
Nhíp bầu ngoài 20cm OC-200 Niigata
Nhíp bầu ngoài  20cm OC-200 Niigata
Mã hàng : Model:OC-200
Giá : Liên hệ 0902253829
Nhíp đo lỗ trong 20cm IC-200 Niigata
Nhíp đo lỗ trong 20cm IC-200 Niigata
Mã hàng : Model:IC-200
Giá : Liên hệ 0902253829
Nhíp đo lỗ trong 15cm IC-150 Niigata
Nhíp đo lỗ trong 15cm IC-150 Niigata
Mã hàng : Model: IC-150
Giá : Liên hệ 0902253829
Nhíp đo lỗ trong lò xo 20cm SI-200 Niigata
Nhíp đo lỗ trong  lò xo 20cm SI-200 Niigata
Mã hàng : Model: SI-200
Giá : Liên hệ 0902253829
Nhíp đo lỗ trong lò xo 15cm SI-150 Niigata
Nhíp đo lỗ trong  lò xo 15cm SI-150 Niigata
Mã hàng : Model:SI-150
Giá : Liên hệ 0902253829
Compa lấy dấu hợp kim 15cm TFD-150 Niigata
Compa lấy dấu hợp kim 15cm TFD-150 Niigata
Mã hàng : Mode :TFD-150
Giá : Liên hệ 0902253829
Compa lấy dấu 20cm SD-200 Niigata
Compa lấy dấu 20cm SD-200 Niigata
Mã hàng : Model:SD-200
Giá : Liên hệ 0902253829
Compa lấy dấu 15cm SD-150 Niigat
Compa lấy dấu 15cm SD-150 Niigat
Mã hàng : Model:NF61003SD-150
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ dụng cụ lấy dấu 3 món CTS-3 Niigata
Bộ dụng cụ lấy dấu 3 món  CTS-3 Niigata
Mã hàng : Model:CTS-3
Giá : Liên hệ 0902253829
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Mã hàng : Model: SC-P
Giá : Liên hệ 0902253829
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Mã hàng : Model: SC-P
Giá : Liên hệ 0902253829
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Viết vạch dấu đầu hợp kim SC-P Niigata
Mã hàng : Model: SC-P
Giá : Liên hệ 0902253829
Cây vạch dấu 2 đầu N Niigata
Cây vạch dấu 2 đầu N Niigata
Mã hàng : Model:N
Giá : Liên hệ 0902253829
Cây vạch dấu 2 đầu K Niigata
Cây vạch dấu 2 đầu K Niigata
Mã hàng : Model:k
Giá : Liên hệ 0902253829
Đục lây dấu đầu hợp kim Ø15 TCP-L Niigata
Đục lây dấu đầu hợp kim Ø15 TCP-L Niigata
Mã hàng : Model:TCP-L
Giá : Liên hệ 0902253829
Đục lây dấu đầu hợp kim Ø10mm TCP-M Niigata
Đục lây dấu đầu hợp kim Ø10mm TCP-M Niigata
Mã hàng : Model: TCP-M
Giá : Liên hệ 0902253829
Đục lấy dấu tự động đầu hợp kim AP-M Niigata
Đục lấy dấu tự động đầu hợp kim AP-M Niigata
Mã hàng : Model:AP-M
Giá : Liên hệ 0902253829
Ni vô mini tròn 24mm CT-24 Niigata
Ni vô mini tròn 24mm CT-24 Niigata
Mã hàng : Model:CT-24
Giá : Liên hệ 0902253829
Ni vô mini 70mm CT-70 Niigata
Ni vô mini 70mm CT-70 Niigata
Mã hàng : Model:CT-70
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước thủy bỏ túi 15cm ML-150KB Niigata
Thước thủy bỏ túi 15cm ML-150KB Niigata
Mã hàng : Model:ML-150KB
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước thủy bỏ túi 10cm ML-100KB Niigata
Thước thủy bỏ túi 10cm ML-100KB Niigata
Mã hàng : Model:ML-100KB
Giá : Liên hệ 0902253829
Ni vô đồng hồ đo góc 0-180 độ vạch kaidan DSRM-180KD Niigata
Ni vô đồng hồ đo góc 0-180 độ vạch kaidan DSRM-180KD Niigata
Mã hàng : Model:DSRM-180KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Ni vô đồng hồ đo góc 0-180 độ vạch kaidan DSR-180KD Niigata
Ni vô đồng hồ đo góc 0-180 độ vạch kaidan DSR-180KD Niigata
Mã hàng : Model:DSR-180KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Ni vô đồng hồ đo góc 0-360 độ LM-360 Niigata
Ni vô đồng hồ đo góc 0-360 độ LM-360 Niigata
Mã hàng : Model:LM-360
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước nivo đồng hồ 0-90 độ LM-90KD Niigata
Thước nivo đồng hồ 0-90 độ LM-90KD Niigata
Mã hàng : Model: LM-90KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước nivo điện tử BB-180 Niigata
Thước nivo điện tử BB-180 Niigata
Mã hàng : Model:BB-180
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo góc vạn năng 495D Niigata
Thước đo góc vạn năng 495D Niigata
Mã hàng : Model:495D
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo góc 360 độ PRT193-150 Niigata
Thước đo góc 360 độ PRT193-150 Niigata
Mã hàng : Model:PRT193-150
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo góc 0-180 độ PRT192-120S Niigata
Thước đo góc 0-180 độ PRT192-120S Niigata
Mã hàng : Model:PRT192-120S
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo góc trong 10-90 độ IP-90 Niigata
Thước đo góc trong 10-90 độ IP-90 Niigata
Mã hàng : Model: IP-90
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo góc bán nguyệt PRT-19 Niigata
Thước đo góc bán nguyệt PRT-19 Niigata
Mã hàng : Model:PRT-19
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo khe hở hình nón 4~15mm TPG-710C Niigata
Thước đo khe hở hình nón 4~15mm TPG-710C Niigata
Mã hàng : Model:TPG-710C
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo khe hở hình nón 4~15mm TPG-710B Niigata
Thước đo khe hở hình nón 4~15mm TPG-710B Niigata
Mã hàng : Model:TPG-710B
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo khe hở hình nón 1~6mm TPG-710A Niigata
Thước đo khe hở hình nón 1~6mm TPG-710A Niigata
Mã hàng : Model:TPG-710A
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo khe hở đo ngang 0.3~4mm TPG-270B Niigata
Thước đo khe hở đo ngang 0.3~4mm TPG-270B Niigata
Mã hàng : Model:TPG-270B
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo khe hở đo ngang 0.3~4mm TPG-270A Niigata
Thước đo khe hở đo ngang 0.3~4mm TPG-270A Niigata
Mã hàng : Model:TPG-270A
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo khe hở 1~29mm TPG-267M Niigata
Thước đo khe hở 1~29mm TPG-267M Niigata
Mã hàng : Model:TPG-267M
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lá kết hợp đo khe hở TPG-700S Niigata
Thước lá kết hợp đo khe hở TPG-700S Niigata
Mã hàng : Model:TPG-700S
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo khe hở 30~45mm TPG-700C Niigata
Thước đo khe hở 30~45mm TPG-700C Niigata
Mã hàng : Model:TPG-700C
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo khe hở 15~30mm TPG-700B Niigata
Thước đo khe hở 15~30mm TPG-700B Niigata
Mã hàng : Model:TPG-700B
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo khe hở 1~5mm vạch Kaidan TPG-700AKD Niigata
Thước đo khe hở 1~5mm vạch Kaidan TPG-700AKD Niigata
Mã hàng : Model:TPG-700AKD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo khe hở 1~15mm TPG-700A Niigata
Thước đo khe hở 1~15mm TPG-700A Niigata
Mã hàng : Model:TPG-700A
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước căn lá 0.03~1.00mm 25 lá, dài 150mm
Thước căn lá 0.03~1.00mm 25 lá, dài 150mm
Mã hàng : Model: CS-65M
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ thước căn lá 0.03-1.00mm 19 lá 100MY Niigata
Bộ thước căn lá 0.03-1.00mm 19 lá 100MY Niigata
Mã hàng : Model:100MY
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ thước căn lá 0.01-0.10mm 10 lá 100MK Niigata
Bộ thước căn lá 0.01-0.10mm 10 lá 100MK Niigata
Mã hàng : Model:100MK
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ thước căn lá 0.03-0.40mm 10 lá 100MR Niigata
Bộ thước căn lá 0.03-0.40mm 10 lá 100MR Niigata
Mã hàng : Model:100MR
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ thước căn lá 0.04-0.3mm 9 lá 172ME Niigata
Bộ thước căn lá 0.04-0.3mm 9 lá 172ME Niigata
Mã hàng : Model:172ME
Giá : Liên hệ 0902253829
Bộ thước căn lá 0.03-0.2mm 9 lá 172MA Niigata
Bộ thước căn lá 0.03-0.2mm 9 lá 172MA Niigata
Mã hàng : Model:172MA
Giá : Liên hệ 0902253829
Dưỡng đo bán kính 15.5-25mm 30 lá Niigata RG-30
Dưỡng đo bán kính 15.5-25mm 30 lá Niigata RG-30
Mã hàng : Model:RG-30
Giá : Liên hệ 0902253829
Dưỡng đo bán kính 1-7mm 34 lá Niigata RG-34
Dưỡng đo bán kính 1-7mm 34 lá Niigata RG-34
Mã hàng : Model:RG-34
Giá : Liên hệ 0902253829
Dưỡng đo bước ren in 26 lá Niigata
Dưỡng đo bước ren in 26 lá Niigata
Mã hàng : Model:W26
Giá : Liên hệ 0902253829
Dưỡng đo bước ren hệ mét 28 lá Niigata
Dưỡng đo bước ren hệ mét 28 lá Niigata
Mã hàng : Model:M28
Giá : Liên hệ 0902253829
Dưỡng kiểm góc mũi khoan DPGA-A Niigata
Dưỡng kiểm góc mũi khoan DPGA-A Niigata
Mã hàng : Model: DPGA-A
Giá : Liên hệ 0902253829
Dưỡng kiểm tra góc mũi khoan DPG-118 Niigata
Dưỡng kiểm tra góc mũi khoan DPG-118 Niigata
Mã hàng : Model:DPG-118
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo cạnh vát CMG-10 Niigata
Thước đo cạnh vát CMG-10 Niigata
Mã hàng : Model:CMG-10
Giá : Liên hệ 0902253829
Dưỡng đo góc AG-22 Niigata
Dưỡng đo góc AG-22 Niigata
Mã hàng : Model:AG-22
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo vết nứt CM-CKD Niigata
Thước đo vết nứt CM-CKD Niigata
Mã hàng : Model:CM-CKD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo vết nứt CM-SKD Niigata
Thước đo vết nứt CM-SKD Niigata
Mã hàng : Model:CG-100S
Giá : Liên hệ 0902253829
Dưỡng đo biên dạng 150mm CG-100S Niigata
Dưỡng đo biên dạng 150mm CG-100S Niigata
Mã hàng : Model:CG-100S
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước thợ may 2m Niigata
Thước thợ may 2m Niigata
Mã hàng : Model:PM-1320KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lá inox vạch kaidan, catch up 30cm Niigata
Thước lá inox vạch kaidan, catch up 30cm Niigata
Mã hàng : Model:CU-30KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lá inox vạch kaidan, catch up 15cm Niigata
Thước lá inox vạch kaidan, catch up 15cm Niigata
Mã hàng : Model:CU-15KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lá inox mạ nhũ bạc 15cm SVC-15KD Niigata
Thước lá inox mạ nhũ bạc 15cm SVC-15KD Niigata
Mã hàng : Model:SVC-15KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lá inox vạch kaidan 2m ST-2000KD Niigata
Thước lá inox vạch kaidan 2m ST-2000KD Niigata
Mã hàng : Model ST-2000KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lá inox vạch kaidan 1.5m ST-1500KD Niigata
Thước lá inox vạch kaidan 1.5m ST-1500KD Niigata
Mã hàng : Model:ST-1500KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lá inox vạch kaidan 1m ST-1000KD Niigata
Thước lá inox vạch kaidan 1m ST-1000KD Niigata
Mã hàng : Model:ST-1000KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lá inox vạch kaidan 600m ST-600KD Niigata
Thước lá inox vạch kaidan 600m ST-600KD Niigata
Mã hàng : Model:ST-600KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lá inox vạch kaidan 300m ST-300KD Niigata
Thước lá inox vạch kaidan 300m ST-300KD Niigata
Mã hàng : Model:ST-300KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 1m SV-1000KD Niigata
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 1m SV-1000KD Niigata
Mã hàng : Model:SV-1000KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 600mm SV-600KD Niigata
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 600mm SV-600KD Niigata
Mã hàng : Model:SV-600KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 300mm SV-300KD Niigata
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 300mm SV-300KD Niigata
Mã hàng : Model:SV-300KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 150mm SV-150KD Niigata
Thước lá inox mạ nhũ bạc vạch kaidan 150mm SV-150KD Niigata
Mã hàng : Model SV-150KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước ke vuông AA-F200
Thước ke vuông AA-F200
Mã hàng : Model:AA-F200
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước ke vuông DD-F200 200x130mm DD-F200
Thước ke vuông DD-F200 200x130mm DD-F200
Mã hàng : Model:DD-F200
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước vuông 50cm x 25cm vạch kaidan Niigata MT-50KD
Thước vuông 50cm x 25cm vạch kaidan Niigata MT-50KD
Mã hàng : Model:MT-50KD
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước vuông 30cm x 15cm vạch kaidan Niigata MT-30KD
Thước vuông 30cm x 15cm vạch kaidan Niigata MT-30KD
Mã hàng : Model:NF61003
Giá : Liên hệ 0902253829
Gương soi mối hàn, soi kỹ thuật Ø30 IMTR-30R
Gương soi mối hàn, soi kỹ thuật Ø30 IMTR-30R
Mã hàng : Model IMTR-30R
Giá : Liên hệ 0902253829
Gương soi mối hàn, soi kỹ thuật Ø60 IMTR-60R
Gương soi mối hàn, soi kỹ thuật Ø60 IMTR-60R
Mã hàng : Model:IMTR-60R
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo mối hàn WG-1
Thước đo mối hàn WG-1
Mã hàng : Model:WG-1
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo mối hàn WG-3
Thước đo mối hàn WG-3
Mã hàng : Model: WG-3
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo mối hàn WGU-7M
Thước đo mối hàn WGU-7M
Mã hàng : Model:WGU-7M
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo mối hàn WGU-8M
Thước đo mối hàn WGU-8M
Mã hàng : Model:WGU-8M
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo mối hàn đồng hồ FDW-1
Thước đo mối hàn đồng hồ FDW-1
Mã hàng : Model:FDW-1
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo mối hàn AWG-10
Thước đo mối hàn AWG-10
Mã hàng : Model:AWG-10
Giá : Liên hệ 0902253829
Dưỡng đo góc mối hàn WAL4562
Dưỡng đo góc mối hàn WAL4562
Mã hàng : Model WAL4562
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo góc mối hàn AP-130
Thước đo góc mối hàn AP-130
Mã hàng : Model:AP-130
Giá : Liên hệ 0902253829
Thước đo góc mối hàn WGA-65
Thước đo góc mối hàn WGA-65
Mã hàng : Model:WGA-65
Giá : Liên hệ 0902253829

    Đối tác